Stukkenlijst

Wanneer je een hypotheek wilt regelen worden er een aantal belangrijke stukken gevraagd.
 
Verkort overzicht van de meest gevraagde stukken:

Loondienst:
 • Werkgeversverklaring
 • Aanstelling vast dienstverband c.q. kopie arbeidsovereenkomst
 • Kopie recente salarisstroken (laatste twee maanden)
 • Recente kopie bankafschrift, voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer, met bijschrijving netto salaris
 • Kopie geldig paspoort / rijbewijs / ID-kaart
 • Kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting (IB) + aangifte IB 2012.


Ondernemer:
 • Balansen + Winst en Verlies rekeningen over de afgelopen drie jaar v/d onderneming
 • Volledige aangiften IB/VB laatste drie jaar
 • Aanslagen IB/VB laatste drie jaar
 • Prognose of voorlopige cijfers lopend jaar (bijvoorbeeld een winst en verliesrekening)
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 
Overig:
 • ·  Kopie restantschuld lopend(e) krediet(en) en credit cards; recent bankafschrift
 • ·  Kopie leningcontract / Kopie aflossingsbewijs
 • ·  Verkoopakte huidige woning
 • ·  Kopie meest recente jaargave hypotheek
 • ·  Kopie recent bankafschrift betaalrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer
 • ·  Kopie recent bankafschrift spaarrekening, effectenrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer
 • ·  Verbouwingsspecificatie inclusief BTW, mag in Word zelfgemaakt mits door u gedateerd en ondertekend
 • ·  Curriculum Vitae
 • ·  Kopie lopende (levens-)verzekeringen
 • ·  Kopie verblijfsvergunning indien niet Nederlandse identiteit
 • ·  Koop -/ Aannemingsovereenkomst (voorlopig)
 • ·  Echtscheidingsconvenant
 • ·  Gevalideerd taxatierapport; als u verbouwt met waarde opgave voor en na
 • verbouwing
Cookie instellingen